Regulamin

Regulamin Strony z Linkami Afiliacyjnymi

 1. Definicje

  • Strona: https://ali.homeswitch.pl/
  • Użytkownik: Osoba odwiedzająca Stronę.
  • Linki afiliacyjne: Linki prowadzące do produktów lub usług, za których polecenie Właściciel serwisu może uzyskać prowizję.
 2. Zakres Regulaminu Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony zawierającej linki afiliacyjne.

 3. Linki afiliacyjne

  • Strona zawiera linki afiliacyjne.
  • Jeśli Użytkownik dokona zakupu lub zarejestruje się w serwisie poprzez kliknięcie link afiliacyjny, Właściciel serwisu może uzyskać prowizję.
  • Korzystanie z linków afiliacyjnych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  • Cena produktu lub usługi dla Użytkownika nie ulega zmianie niezależnie od tego, czy korzystał z linku afiliacyjnego.
 4. Odpowiedzialność

  • Strona nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość ani dostępność produktów lub usług, do których prowadzą linki afiliacyjne.
  • Wszelkie reklamacje związane z produktami lub usługami nabytymi za pośrednictwem linków afiliacyjnych powinny być kierowane bezpośrednio do dostawcy produktu lub usługi.
 5. Prywatność

  • Strona przestrzega zasad ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Strony.
 6. Zmiany w Regulaminie

  • Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach.
 7. Kontakt

  • W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@homeswitch.pl.